Kiukkoset osuuskaupassa

Kiukkoset osuuskauppa-ihmisinä eilen ja tänään

Keväällä 1938 tehtiin tutkimus mahdollisuuksista muodostaa Lahdenpohjaan itsenäinen edistysmielinen osuusliike. Perustava kokous kutsuttiinkin koolle 24.4.1938, jolloin päätettiin yksimielisesti perustaa Lahdenpohjaan Osuusliike Laatokka IL -niminen osuusliike.


Perustamisasiakirjan allekirjoitti 30 perustajajäsentä ja liiketoiminta aloitettiin 3.9. samana vuonna. Vuoden loppuun mennessä osuusliikkeellä oli kolme myymälää ja seuraavana vuonna se avasi ravintolan ja kaksi myymälää.
Ensimmäisen toimintavuotensa 1938 lopussa osuusliike omisti jo neljä kiinteistöä. Kaikki myymälät olivat avoinna rauhantekoon asti, jonka jälkeen tulikin kiire evakuoida tavaravarastoja ja kalustoja. Osuuskunta lopetti liiketoiminnan kesäkuussa 1940. Hallintoelimet kokoontuivat evakossa Oulussa, jolloin mm. päätettiin osuusliikkeen lopettamistoimista aavistamatta, että seuraavan kerran kokouksia pidettäisiinkin omassa liiketalossa Lahdenpojassa.Lahdenpohjaan paluun jälkeen elokuun lopulla 1941 saatiin havaita, että osuuskunnan myymälähuoneistot olivat säilyneet ehjinä ja vuoden 1943/1944 vaihteessa oli osuusliikkeellä päämyymälä, keskusvarasto, ruokatavara-, maito- ja jalkinemyymälä, ravintola sekä leipomo Lahdenpohjassa ja 9 myymälää maaseudulla. 1943 päättyessä jäseniä osuusliikkeessä oli 458, enemmistö teollisuus- ja kaupunkityöväkeä 208, tilallisia oli 179.
Osuusliikkeen perustavassa kokouksessa valittiin väliaikaiseen hallintoneuvostoon jäseniksi mm. rakentaja Matti Kiukkonen ja ensimmäiseen johtokuntaan, johon kuuluivat samat kuin viimeiseenkin johtokuntaan kuuluivat liikkeen toimitusjohtaja Reino Honkasen lisäksi jäsenininä talonomistaja Heikki Kukko ja kauppalanpalvelija Olli Kiukkonen.

Kun sitten monien vaiheiden jälkeen Osuuskauppa Laatokka lopetettiin ja rakentaja Matti Kiukkonen perheineen siirtyi Hyvinkäälle, ei osuuskauppaliikettä unohdettu. Impi ja Matti Kiukkonen olivat loppuun asti uskollisia osuuskauppaihmisiä. Impi Kiukkosen kauhistus oli se, jos Seittemänmiehenkadun Ahjon liikkeestä Hyvinkäältä ei löytynyt siansorkkia aladobin valmistusta varten. Impi-mummo ei suostunut astumaan jalallaan Hyvinkään kauppalan yksityiseen lihakauppaan sorkkia ostamaan, vaan asialle laitettiin nuorempi väki.
Niinpä suvun seuraava vahva osuuskauppapolvi Marjo Kiukkonen tulikin tutuksi Seittemänmiehenkadun Ahjon liikkeessä asioidessaan siellä mummon kädestä kiinni pitäen tai vähän varttuneempana mummon lähettämänä. 

Osuuskauppaveri on ollut niin vahva, että se on Marjo Kiukkosen osalta vetänyt osallistumaan osuuskauppaliikkeen toimintaan ja hallintoon jo lähes 30 vuotta. Hänet valittiin ensimmäisenä naisena Osuusliike Ahjon hallintoneuvostoon ja hän toimii edelleenkin Osuuskunta Tardeka-yhtymän hallintoneuvoston jäsenenä. Marjo Kiukkoselle on myönnetty osuustoiminnallisista ansioista 12.12.1997 Osuuskunta Tradeka-yhtymän myöntämä Rochdale-ansiomerkki, joka on annettu ”tunnustukseksi arvokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta kuluttajien osuustoiminnan hyväksi. Rochdale Kunnon Uranuurtajien muistolle omistettu ansiomerkki on osoitus osuustoiminnallisen liikkeemme ja sen jäsenten tuntemasta kunnioituksesta ja kiitollisuudesta liikkeen ansioituneita rakentajia kohtaan.”

Marjo Kiukkosen tärkeimmät  tehtävät osuustoiminnassa:

Osuusliike Ahjo: Edustajiston jäsen 1979, v. 1979 vuoden lopusta v. 1983 fuusioon asti johtokunnan (nyk. hallitus) jäsen.
E-Osuuskunta Eka: Edustajiston jäsen ja lukuisia muita luottamustoimia.
Osuuskunta Tradeka-yhtymä hallintoneuvoston jäsen v. 1998 lukien.
Osuuskunta Tradeka: Hallintoneuvoston lakkauttamisen jälkeen hallituksen jäsen 22.9.2020 asti, hallituksen II varapuheenjohtaja  10.12.2014 – 22.9.2020. Marjo Kiukkonen on toiminut  keskeytyksettä vuodesta 1979 lukien nykyisen Osuuskunta Tradekan edeltäjien luottamustehtävissä.  Osuusliike Ahjo, kotipaikka Hyvinkää, oli ennen fuusioita itsenäinen, seitsemän kunnan alueella toiminut osuusliike.
Keski-Uudenmaan Osuuspankki: Hallintoneuvoston jäsen v. 1998 lukien, varapuheenjohtaja 2014-2019, jolloin fuusio Uudenmaan Osuuspankiksi, jonka hallintoneuvoston jäsen.
Osuustoimintakeskus Pellervo: Valtuuskunnan jäsen v. 2020-2021.